Socijalna pomoć i podrška

   Pomoć i podrška starijim osobama,

  Pomoć i podrška djeci

  Pomoć i podrška mladima

  Pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti

  Pomoć i podrška nezaposlenima

  Pomoć i podrška obitelji,

  Ostala djelatnosti socijalne pomoći i podrške,

 

Socijalne usluge

  Savjetovanje i pomaganje

  Pomoć u kući.

  Psihosocijalna podrška

  Rana intervencija

  Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja   (integracija,Skraćeni boravak, igraonice, radionice, klubovi)

  Organiziranje slobodnih aktivnosti ,

  Pomoć i podrška u vlastitom domu i zajednici