Obrazovanje, znanost i istraživanje

  Cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih

  Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje

  Potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama

  Odgoj i obrazovanje za aktivno sudjelovanje u razvoju demokratske kulture

  Odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava

  Poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju

  Odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje povijesno-kulturne baštine i     nacionalnoga identiteta

  Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje   prirode,

 

Gospodarstvo

  Promicanje razvoja socijalnog poduzetništva

  Ostale djelatnosti socijalnog poduzetništva