Ciljevi osnivanja udruge sukladno Statutu:

  • unapređenje dobrobiti ruralne zajednice i čuvanje, te zaštita kulturne baštine i tradicionalnih običaja žitelja Općine Brinje,
  • podržavanje dostojanstva žene u obitelji i društvu,
  • poticanje razvoja kreativnosti mladih,
  • podizanje ekološke svijesti,
  • njegovanje etnološkog identiteta ruralnog područja na kojem djeluje,
  • podupiranje i daljnji razvoj gospodarske, društvene , kulturne vitalnosti zajednice,
  • podupiranje individualnog stvaralaštva članova,
  • podržavanje i organiziranje kulturno zabavnih aktivnosti i suradnje s javnošću.